20. Wulkeho róžka

„A potom stupajo na horu zwoła k sebi tych, kotrychž sam chcyše, a přińdźechu k njemu“ (Mk 3,13).

W dźensnišim ewangeliju słyšimy wo Jězusu, kotryž postupi na horu a přiwoła k sebi swojich wučomnikow. Přebywanje na horje woznamjenja w Bibliji wjele teologiskich idejow. W tutym padźe pokazuje to na Jězusa jako na bójsku bytosć a na wučomnikow jako na wosoby, kiž maja wěsty Boži nadawk spjelnić.

DJD