5. Wulkeho róžka

„Nazajtra chcyše wón do Galileje woteńć a nańdźe Filipa. A Jězus jemu praji: Pój za mnu!“ (Jan 1,43).

Filip słyšo přeprošenje Jězusa, so jemu přizamkny. A zetkawši Natanela tež jeho hnydom za Jězusa Chrystusa zahori. Natanel bě trochu skeptiski, ale bu wot Jězusa powučeny, zo wón jeho hižo znaje a bě jeho pod figowcom widźał. Naša wěra do Boha ma tež misijonariska być, to rěka, zo ma naša wěra žiwa a natykowaca być, a tak druhich tež zahorić a je k Jězusej wjesć.

S. Chrystamarija