3. Wulkeho róžka

„Nazajtra widźi wón, zo Jězus k njemu dźe, a praji: Hlej, Jehnjo Bože, kotrež zeběra hrěchi swěta“ (Jan 1,29).

Jezus wuči Božu prawdu. Prěnja sada stareho katechizma praji: Smy na zemi, zo bychmy Boha póznawali, Jeho lubowali, Jemu słužili, a tak do njebjes dóšli. Prawda nas wuzwoli! Čłowjek ma na Boha słuchać, wón dyrbi najprjedy nic swoju, ale Božu wolu pytać. Nazhonimy pak, zo husto chabłamy, zo smy słabi a lěni. Wažne je pak, što ze swojej słabosću sčinimy, zo mjenujcy přeco zaso wobžarujemy a znowa započinamy. Dobra wola a dobre předewzaća dyrbja chutnje a sprawnje być. Hewak so sami wobšudźimy. Boha tak a tak wobšudźić njemóžemy. Wón wšitko wě.

TAD