14. Wulkeho róžka

„Wón wuńdźe znowa won k morju. Wšón lud přichadźeše k njemu, a wón jich wučeše“ (Mk 2,13).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija so naspomni wo wučenju Jězusa Chrystusa při morju. Pomjenowane morjo je Galilejski jězor. To pak njeje jeno geografiska zajimowastka. Morjo w Swjatym Pismje ma dźě symboliski zmysł. Wono woznamjenja wšitko to, štož je z chaosom a złom zwjazane. Takle wusměrja nas swjaty tekst na hłowny nadawk Jězusa Chrystusa. Wón je přišoł, zo by ludźi tepjacych so w morju hrěcha wumožił.

DJD