9. Wulkeho róžka

„Hdyž běchu Jana zajeli, přińdźe Jězus do Galileje a připowědowaše ewangelij wo Božim kralestwje“ (Mk 1,14).

Z Jězusom Chrystusom je Bože kralestwo k nam přišło. Jeho słowa a skutki wo tym swědča. Wulke črjódy so jemu tłóčachu a chcychuu Jeho słowa słyšeć. Z nich wón dwanaće japoštołow wuzwoli, kiž su Jeho słowa a skutki do swěta njesli. Tež my smy přez swjatu křćeńcu a sakramenty wuzwoleni. Kročmy tuž puć wěry a wobdźělmy so při natwarje Božeho kralestwa.

S. Chrystamarija