18. Wulkeho róžka

„Jako wón zaso raz do synagogi přińdźe, bě tam muž ze zeschnytej ruku“ (Mk 3,1).

Synagoga je modlitwowy dom Židow w dijasporje, templ dźě je w Jeruzalemje. Njeje sej prajił: Njesym w Jeruzalemje, tuž njemóžu Sabat dźeržeć. Jězus přińdźe, kaž so Židam słuša, k Božej słužbje do synagogi. Přispomnjenje swjateho Marka, zo „bě tam muž ze zeschnytej ruku” pak pokazuje na wužadanje, kotrež na Jězusa čaka. Njeje pak to wužadanje za Božeho Syna! Jězus je wužadanje za Židow. Wony muž ze zeschnytej ruku ma so Židam stać ze znamjenjom: jenož Zakoń spjelnić njerěka hnydom: Boha chwalić. Zakoń zakonja dla spjelnić je kaž zeschnyta ruka, kotruž hižo njemóžeš Bohu styknyć. Dobra zwučenosć potajkim njewuskutkuje hnydom dobrotu. Bohu rucy styknyć, so jeho woli poddać: Njech čini ze mnu, štož chce!, je modltwa, je chwalba Boža, kotraž zmóžnja wustrowjenje.

MN