2. Wulkeho róžka

„A tole je Janowe swědčenje, hdyž pósłachu Židźa z Jerusalema měšnikow a lewitow k njemu, zo bychu so jeho prašeli: Ty, štó sy?“ (Jan 1,19).  

W dźensnišim ewangeliju słyšimy wo swědčenju Jana Křćenika wo sebi samym. Na prašenje reprezentantow Wysokeje rady wón wuzna prawdu wo swojim powołanju: Wón njeje žadyn Messijas, ale jeno wołacy hłós, kiž pokaza na woprawdźiteho Božeho Messijasa, a to ze słowami pochadźacymi ze Swjateho Pisma. My křesćenjo smy tohorunja k swědčenju powołowani. Za to pak trjebamy stajny a wědomy kontakt z Bibliju.

DJD