19. Wulkeho róžka

„Na to wotsali so Jězus ze swojimi wučomnikami k morju, a wulka črjóda ludźi z Galileje a tež z Judeje dźěše za nim“ (Mk 3,7).

Wulke syły ludźi pytachu Jězusa a słuchachu na jeho słowa. Woni začuwachu, tu je něchtó, kiž naše žadosće znaje, ale tež naše ćerpjenja a chorosće. A Jězus njeje jich jenož z prózdnymi słowami tróštował, ale je jich wustrowił. Woni běchu wosebje hłódni za jeho słowami, tak zo so k njemu tłóčachu a wón do čołma stupi, zo bychu jeho wšitcy widźeć a słyšeć móhli. Njech smy tež my hłódni za Božim słowom.

S. Chrystamarija