10. Wulkeho róžka

„Dóńdźechu do Kafarnauma, a hnydom na sabaće zastupi wón do synagogi a wučeše“ (Mk 1,21).

Jězus je wučer. Křesćenjo su šulerjo Jězusoweje šule. Mamy so z Jeho słowami stajnje zaběrać a je pohłubšować, a z tym swojeho Mištra sćěhować. Su to słowa, kotrež namakaš w Swjatym pismje, na Kemšach, w katechizmje a w dalšich dobrych křesćanskich knihach. Jeli je pohłubšuješ, potom sy kmany swoju wutrobu a talenty za šěrjenje Božeho kralestwa darić. Jeli pak jenož zwjeršnje tule wučbu z njebjes přiwzaš, ničo wulkeho so w tebi njestanje, wjac hišće - sy kaž karikatura dobreho a małoróstny kerk.

TAD