28. Wulkeho róžka

„Hdyž bu wony dźeń wječor, rjekny jim: Přejědźmy na druhi brjóh“ (Mk 4,35).

W dźensnišim ewangeliju přikaza Jězus swojim wučomnikam na druhi brjóh jězora přejěć. We wšelakorych starodawnych mytologijach rěči so husto wo přeprěćenju na druhu stronu rěki, jězora abo morja. To ma tež symboliski woznam a zwuraznja ideju duchowneje změny wěsteho rjeka. Wot tam přińdźe wón přeco změnjeny. Něšto podobneho stawa so w dźensnišim sćenju. Změrowanje wichora na jězorje, a to z jednym słowom, pohnu wučomnikow k prašenju za identitu jich Mištra.

DJD