9. Winowca

„Jězus rjekny wučerjej Zakonja: Što je w Zakonju napisane? Kak tam čitaš?“ (Lk 10,26).  

Wučer Zakonja wopraša so Jězusa: Što mam činić, zo bych wěčne žiwjenje dobył? Prašenje za wěčnym žiwjenjom drje kóždeho čłowjeka jónu jima. Tola móže wone zwjeršne być a bjez kóždeho hłubšeho přemyslenja wuprajene abo samo druhich wusměšujo, kotřiž maja krutu wěru. Njech su naše prašenja sprawne a prócujmy so wo prawu wěru, kiž nas wjedźe do wěčneje zbóžnosće.

S. Chrystamarija