28. Winowca

„Hdyž zaswita, zawoła Jězus swojich wučomnikow k sebi a wuzwoli z nich dwanaćoch a mjenowaše jich japoštołow“ (Lk 6,13).

Dźensniše hrónčko sćenja powěda wo pomjenjowanju Jězusowych wučomnikow jako japoštołow. Słowo japoštoł je grjekskeho pochada a woznamjenja pósłany. Tuž z Jězusowym wučomnikom być rěka być z pósłanym. A kóžde pósłanje wobsahuje tři elementy: wot koho, komu a z čim. Křesćan je pósłany wot Boha. Jeho adresaća su wšitcy ludźo, wosebje tući najbliši, kaž přiwuzni, susodźa a krajenjo. A wobsah křesćanskeho pósłanja wobsteji we wozjewjenju Ewangelija ze słowami a skutkami.

DJD