21. Winowca

„Štóž pak mje před ludźimi zaprěje, tón budźe tež před Božimi jandźelemi zaprěty“ (Lk 12,9).

Hdyž su we wsy wšitcy wěriwi, njeje ćežko njedźelu Kemši chodźić. Móže pak tež być, zo něchtóžkuli praji: Kóždu njedźelu njeje trjeba do cyrkwje hić. A w mjezsobnych rozmołwach rěčimy wo wšem druhim hač wo našej wěrje. Jedyn němski ewangelski farar praktikuje jako srědk wěry trenowanje baseballa za młodźinu z wulkim wuspěchom. Na kóncu wotměwa pak z nimi mały nyšpor z Bibliju. Tak so wón wuznaje za Bože słowo.

S. Chrystamarija