25. Winowca

„To pak wěsće: Hdy by hospodar wědźał, w kotrej hodźinje přińdźe paduch, zawěsće by stražował a njeby swój dom podkopać dał“ (Lk 12,39).

Hdy by čłowjek wědźał!? Druhdy klinča tute słowa kaž wurěč. Ale njezjebamy so sami, hdyž měnimy, zo je trjeba čas a hodźinu znać? Njedosaha nam wědźeć, zo Knjez přińdźe a tuž hižo nětko być přihotowani?! Runje w našim času, hdyž so wšitko na wěstosć wusměrja, je tola trjeba to wěste za sebje tež přiwzać. A wěste je, zo Knjez přińdźe. Tuž hižo dźensa njedajmy sej swój dom podkopać ale budźmy we wěstoće, kotruž mamy, doma!

MN