24. Winowca

„Waše bjedra njech su wopasane a swěcy zaswěćene we wašimaj rukomaj“ (Lk 12,35).

Dźensniša linka ewangelija wobsahuje Jězusowy namjet za woprawdźitu křesćansku stražliwosć: Čakajo na Jězusowu paruziju, to rěka na jeho přichad na kóncu časow, ma so wěriwa wosoba wopasać a zaswěćenu smolnicu w ruce měć. Tehdom so wopasowaše čłowjek započinajo wěste dźěło, zo njeby drasta jeho myliła. Tuž woznamjenja wopasane bjedra měć sprawnje swoje powołanje wukonjeć. Swěca pak w Bibliji symbolizuje často dosć słowo Bože. Tohodla zaswěćena smolnica w ruce pokazuje na jednanje křesćana po Božich kaznjach.

DJD