19. Winowca

„Běda wam, kiž stajeće pomniki profetam, ale waši wótcojo su jich zabiwali“ (Lk 11,47).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija steji tak mjenowane Jězusowe warnowanje. Jězus swari na swojich krajanow, zo woni staja pomniki profetam. Na prěni pohlad klinči to cyle spodźiwnje. Přez to chcychu dźě woni starozakonskich profetow počesćić. Tola je Jězusowe warnowanje zmysłapołne, dokelž njetči počesćenje profetow w stajenju jim pomnikow, ale w jednanju po jich słowach.

DJD