18. Winowca

„Potom wuzwoli Knjez hišće druhich sydomdźesat a pósła jich po dwěmaj před sobu do městow a wsow, hdźež chcyše sam přińć“ (Lk 10,1).

Jězus wuzwoli. Wón njepostaji ale wuzwoli! Tute wuzwolenje je swobodne a zdobom pak zawjazowace: Čłowjek njedyrbi ale hdyž wuzwolenje přiwza, potom je tež do nadawka zwjazany, ke kotremuž bu wuzwoleny. Tu jich pósćele tam, hdež chce sam přińć. Nadawk je tu jasny: Pósłanc Jězusowy. Njeje pak to kaž Jan Křćenik, zo bychu Knjezej puć runali ale zo bychu ludźi na sudny dźeń přihotowali, hdyž WÓN přińdźe w krasnosći.

MN