9. Smažnika

„W templu wučo wopraša so Jězus: Kak móžeja pismawučeni rjec, zo je Messijas Dawidowy syn?“ (Mk 12,35).

Jězus je so narodźił ze splaha krala Dawidoweho. Dawid wědźeše w Duchu Swjatym, zo budźe jedyn z jeho potomnikow Wumóžnik swěta. Pismawučeni znaja ze Stareho Zakonja tutu powěsć. Jězus pak postorkuje so na jich zwjeršnosći. Woni so modla a so zjawnje česćić dadźa, chudych a wudowy pak zacpěwaja a jich domy póžěraja. Kedźbujmy tuž na to, zo je naša modlitwa sprawna a zwjazana z našimi dobrymi skutkami wosebje za potrjebnych.

 S. Chrystamarija