21. Smažnika

„Jako zhonichu farizejojo, zo bě Jězus saducejam womjelknyć dał, zhromadźichu so, a jedyn z nich, wučer Zakonja, so jeho spytujo wopraša“ (Mt 22,34).

Kajki triumf za tamnych, hdyž je Jězus saducejam womjelknyć dał. Nětko pak my jim pokazamy, zo z Jězusom lěpje zamóžemy! Sćenik Matej pak hnydom přistaji, zo so jeho spytujo prašachu. Potajkim njejsu lěpši hač ći tamni. A kak je to dźensa? Njenazhonjamy runje dźensa tež tajkich „mudrych”, kiž chcedźa wšo lěpje wědźeć? Njetrjebamy so bojeć, přetož tež woni womjelknu, hdyž nam Jězus praji: Pój!

MN