10. Smažnika

„Wjetšina ludu rady na Jězusa słuchaše. A wón wučo rjekny jim: Hladajće so pismawučenych, kiž chodźa rady we wosobnych drastach a rady widźa, zo jich na torhošću strowja“ (Mk 12,38).

Dźensniše sćenje so započina z naspomnjenjom toho, zo słuchaše wjetšina ludu rady Jězusa Chrystusa. Čehodla potom tuta wjetšina so njespřećiwi mjeńšinje, kotraž chcyše Jězusa Chrystusa morić? Stawizny čłowjestwa znajachu wjacore tajkich padow. Trjebamy jeno na Hitlera a Stalina myslić. Jedna z hłownych přičinow poražki wjetšiny tči w jich njewobstajnosći. Woni nimaja krute zasady, tuž dadźa so wobliwować, samo wot cyle negatiwnych idejow. A kak je to w našim žiwjenju?

DJD