7. Smažnika

„Saducejojo, kiž twjerdźa, zo njeje zmortwychstaća, přińdźechu k Jězusej a prašachu so jeho“ (Mk 12,18).

Štóž twjerdźi, njepraša so za wujasnjenjom. Tajki chce jenož – je-li trjeba tež z namócu – swoje měnjenje přesadźić. Ale hižo w tym, zo přińdu k Jězusej, je spočatk dwělow nad jich twjerdźenjom. Je derje tak, zo hdyž něšto twerdźiš, so najprjedy z Jězusom do rozmołwy podaš. Wón dźě je z mortwych stanył a to tež za tebje chce.

MN