27. Smažnika

„Njedawajće psam to, štož je swjate, ani njemjetajće swoje parle swinjom, zo bychu je njepoteptali ze swojimi nohami a so wobroćiwši was njeroztorhali!“ (Mt 7,6).

Su ludźo, kiž njejsu za słowo Bože wotewrjene. Woni prócuja so jenož wo to, štož swoje derjeměće nastupa. Za wšitko nabožne a cyrkwinske nimaja zajim. Su wot druhich zajimow wobsadźeni. Štóž swoju wutrobu za duchowne a dušine naležnosće njewotewri, tón njeje zwólniwy na Boži hłós słuchać. Njeje připad, zo na Kemšach před wozjewjenjom słowa Božeho kěrluš Duchej Swjatemu spěwamy, zo by nas za Bože słowo wotewrił.

S. Chrystamarija