2. Smažnika

„Potom zjewi so Jězus zaso swojim wučomnikam při Tiberiadskim jězorje. Zjewi so takle“ (Jan 21,1).

Zahajenska sada dźensnišeho ewangelija poda wobstejnosće, w kotrychž nasta jedne z mnohich zjewjenjow zmortwychstanjeneho Jězusa Chrystusa. To so sta při Tiberiadskim jězorje. W Nowym Zakonju je wón tež pod mjenom Galilejske morjo znaty. Při nim a na nim, kaž so wě, stachu so wšelakore Jězusowe dźiwy a wozjewješe so jeho wučba. Nětko je wono ze swědkom zetkanja Zmortwychstanjeneho z wučomnikami. Přez to chce swjate sćenje pokazać, zo započachu wučomnicy na skutki a wučbu swojeho Mištra w swětle jeho zmortwychstanjenja hladać a to wšitko hódnoćić. To je tež dobra perspektiwa za kóždeho z nas.

DJD