6. Smažnika

„A pósłachu k Jězusej někotrych z farizejow a Herodijanow, zo bychu jeho w rěči popadli“ (Mk 12,13).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija so rěči wo wupósłanju farizejow a herodijanow k Jězusej. W teksće naspomni so tež zaměr jich pósłanja. Woni dyrbjachu Chrystusa w rěči popadnyć. Tuž nochcychu za prawdu pytać, ale jenož jeho kompromitować. Husto dosć čitaja někotři ludźo Swjate Pismo z podobnym zaměrom. Tam pytaja wšelakore njejasnosće a napřećiwnosće. Tak činjachu na přikład přiwisnicy tak mjenowaneho rozswětlerstwa a komunizma. Wěriwy čłowjek njeby ženje na něšto tajkeho přišoł.

DJD