4. Nalětnika

„Potom wuńdźe Jězus a wuhlada cłownika z mjenom Lewi, kiž sedźeše při cłownistwje a rjekny jemu: Pój za mnu!“ (Lk 5,27).

W dźensnišim ewangeliju čitamy wo powołanju Lewija za japoštoła. Wón, kaž wěmy, bě najprjedy cłownik. Jězus wuhlada jeho sedźo při cłownistwje a praji jemu, pój za mnu. Powołanje je darmotna Boža hnada. Tola wona sej žada wěste sobudźěło. Tute mjenuje Nowy Zakoń kročenje za Jězusom.

DJD