2. Nalětnika

„Potom rjekny Jězus: Syn čłowjeka změje wjele ćerpjeć a budźe zaćisnjeny wot staršich, wyšich měšnikow a pismawučenych a morjeny a na třeći dźeń stanje z mortwych“ (Lk 9,22).

Na spočatku dźensnišeho sćenja słyšimy wo předpowědźenju Jězusoweho ćerpjenja. To čini sam Jězus Chrystus. W tutym teksće njemjenuje wón pak sebje ze swójskim mjenom, ale rěči wo sebi jako synje čłowjeka. Syn čłowjeka to je jedyn z mnohich messijanskich titlow Stareho Zakonja. Wón pochadźa z Knihi Daniel, ale njepłaćeše jeno za Jězusa. Wón so hodźi tež za kóždeho z nas, dokelž być čłowjek rěka ćerpjeć.

DJD