30. Nalětnika

„Hdy bych sam wo sebi swědčił, njeby moje swědčenje wěrne było“ (Jan 5,31).

W prěnjej sadźe dźensnišeho sćenja rěči Jězus Chrystus wo sebi samym. Wón njeswědči jeno sam wo swojej wosobje. Wón ma hišće druhe swědčenje, a to je swědčenje Jana Křćenika, kotryž pokaza na njeho jako Božeho Messijasa. Grjekske słowo za swědčenje je martyria. Tola njerěka wono jenož swědčenje. Wono ma tež woznam přihłosowanja. A to je wažne, dokelž ze swědkom Jězusa Chrystusa móže so stać jenož tón, kotryž jemu přihłosuje. W žiwjenju Jana Křćenika bě to podobne. Wón kaž wěmy nochcyše najprjedy Jězusa Chrystusa křćić. Tola potom k tomu přihłosowa a přez to sta so z jednym z najwjetšich jeho swědkow. A kak je to w našim žiwjenju?

DJD