1. Nalětnika

„Hladajće so, zo byšće swoju sprawnosć před ludźimi nječinili, tak zo bychu was widźeli. Hewak myta njedóstanjeće pola wašeho Wótca, kiž je w njebjesach“ (Mt 6,1).

Žadyn dźak, žane připóznaće! Tole často wot ludźi słyšiš. Ale što je z myton pola Wótca? Štó hišće dźensa – wosebje tež w cyrkwi – wě, zo smě to swoje k Božej česći sčinić a nic to jenož před druhimi prajić, zo je to k česći Božej sčinił?! Lěpje dźě zawěsće je, zo před ludźimi připóznaće njewočakuješ ale zo so druzy tež prócuja k Božej česći swoje kmanosće nałožować.

MN