24. Nalětnika

„Tu přistupi jedyn z pismawučenych, kiž bě słyšał, kak so wurěčuja, a bě pytnył, kak derje bě jim wotmołwił, a wopraša so jeho: Kotra kaznja je ze wšěch prěnja?“ (Mk 12,28).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija čitamy wo přebywanju Jězusa Chrystusa w Jerusalemskim templu. Tehdom běše to najwažniša swjatnica Wuzwoleneho ludu. Wona měješe tři dźěle, ale nic samsneje hódnoty. Tam hdźež přebywaše Jězus Chrystus móžachu jeno čłonojo Wuzwoleneho ludu zastupić. To njebě jeno městno modlitwy, ale tež diskusije. Tuž njeje žadyn připad, zo chcychu, kaž to steji w dźensnišim sćenju, pismawučeni a starši so z Jězusom Chrystusom rozestajeć. Tež my móžemy w času přebywanja w cyrkwi na Boha wšelakore prašenja stajić.

DJD