20. Nalětnika

 „Jakub pak spłodźi Józefa, muža Marije, a z njeje narodźi so Jězus, kiž rěka Chrystus“ (Mt 1,16).

Na spočatku dźensnišeho sćenja so powěda wo Swjatej swójbje: Józefje, Marije a Jězusu. Józef a Marija běštaj mandźelskaj a Jězus jeju syn. Tola nic jeno. Wón bě tež Syn Boha Wótca. W našim žiwjenju je něšto podobneho. Smy dźěći našeju staršeju, ale tež dźěći Bože, smy dźě jeho wobraz a podoba.

DJD