15. Nalětnika

„Jako so Jězus do Jerusalema hotowaše, wza wón dwanaćoch w stronu a rjekny po puću“ (Mt 20,17).

Do Jerusalema so hotować, njeje jenož přihot na někajki wulět. Jězus swojich wučomnikow na woznam Jerusalema a na žiwjenje, na ducha Jerusalemskich přihotuje. Jeho rěč pak je rěč Boha. Nic to čłowječe ale to Bože je zaměr Jězusoweho puća do Jerusalema. A zaměr našich pućow je?

MN