29. Nalětnika

„Jězus pak jim wotmołwi: Mój Wótc hač do nětka skutkuje, a tež ja skutkuju“ (Jan 5,17).

Často maš začišć, zo Bóh će njesłyši, hdyž jeho wołaš. Wón pak skutkuje – tež dźensa! Po našim čłowječim začuću pak jedna Bóh stajnje 5 mjeńšinow pře pozdźe. Tute 5 mjeńšinow wutrać a dočakać chcyć – to je wěra.

MN