5. přezlětnja njedźela (Lk 5,1–11)

 1. Komu słušeše čołm, z kotrehož Jězus prědowaše?
  A. Tomašej
  B. Filipej
  C. Symanej Pětrej
 2. Kelko čołmow su wučomnicy po popadźe rybow napjelnili?
  A. jedyn
  B. dwaj
  C. tři
 3. Kak dołho su Syman a jeho towaršojo ryby podarmo łójili?
  A. cyły dźeń
  B. cyły tydźeń
  C. cyłu nóc
 4. Štó z wučomnikow běše při popadźe rybow přitomny?
  A. Syman Pětr
  B. Jakub
  C. Jan
 5. Što činichu Syman Pětr a jeho towaršojo po wulkim popadźe rybow?
  A. dźěchu domoj
  B. dźěchu zaso ryby łójić
  C. wopušćichu wšitko a dźěchu za Jězusom.

S. Chrystamarija