24. přezlětna njedźela (Lk 15,11–32)

 1. „Potom wón (Jězus) praji: Jedyn … měješe dweju synow“ (15,11).
  A. muž
  B. nan
  C. čłowjek
 2. „Młódši z njeju rjekny …“ (15,12a).
  A. nanej
  B. wótcej
  C. rodźićelej
 3. „Nano, daj mi podźěl …, na kotryž mam prawo“ (15,12b).
  A. wobsydstwa
  B. zamoženja
  C. swójstwa 
 4. „A wón … jimaj zamoženje“ (15,12c).
  A. wudźěli
  B. rozda
  C. rozdźěli
 5. „Bórze po tym … młódši syn wšitko a woteńdźe do dalokeho kraja“ (15,13a).
  A. zebra
  B. wza
  C. spředa

DJD