23. přezlětna njedźela (Lk 14,25–33)

 1. Kelko ludźi dźěše z Jězusom?
  A. wokoło sto
  B. mała horstka
  C. wulke črjódy
 2. Štó njemóže wučobnik Jězusa być?
  A. kiž ma wulke wobsydstwo
  B. kiž njenjese swój křiž a njeńdźe za nim
  C. kiž rady do dowola jězdźi
 3. Što dyrbi čłowjek, kiž chce wěžu twarić přemyslić?
  A. hač ma dosć pjenjez
  B. wobličić kóšty, hač ma dosć, zo by ju móhł dotwarić
  C. za čo ju trjeba
 4. Wo čo měł kral prosyć, hdyž sylniši přećiwo njemu ćehnje?
  A. wo posylnjenje wójska
  B. wo měr
  C. wo přećelstwo
 5. Kak ma jednać, štóž chce Jězusowy wučobnik być?
  A. kóždu njedźelu kemši chodźić
  B. žanu zwadu ze susodami měć
  C. so wšeho, štož ma wotrjeknyć.

S. Chrystamarija