15. přezlětna njedźela (Lk 10,25–37)

 1. Štó chcyše Jězusa spytować?
  A. farizej
  B. saducej
  C. wučer Zakonja
 2. Što wotmołwi Jězus wučerjej Zakonja?
  A. Čin dobre skutki!
  B. Lubuj Knjeza a swojeho blišeho!
  C. Zežiw so strowje!
 3. Štó pomha nadpadnjenemu?
  A. měšnik
  B. lewit
  C. Samaritan
 4. Dokal dowjedźe Samaritan zranjeneho?
  A. do hospody
  B. do chorownje
  C. domoj
 5. Štó bě bliši tomu kiž bu nadpadnjeny?
  A. kiž so wo njeho njestaraše
  B. kiž je jemu miłosć wopokazał
  C. kiž za njeho so modleše

Tomaš Glawš