9. přezlětna njedźela (Lk 7,1–10)

 1. Dokal poda so Jězus Chrystus?
  A. do Jerusalema
  B. do Kafarnauma
  C. do Tekoa
 2. Koho wuhoji Jězus?
  A. stotnika
  B. japoštoła
  C. słužownika stotnika 
 3. Što běše stotnik Židam w Kafarnaumje dowolił?
  A. synagogu natwarić
  B. dawki za sebje zdźeržeć
  C. do Jerusalema putnikować
 4. Što da stotnik Jězusej rjec?
  A. njejsym hódny, zo by zastupił pod moju třěchu
  B. njejsym hódny, zo by zastupił do mojeho domu
  C. njejsym hódny, zo by zastupił do našeje srjedźizny
 5. Jězus praji k črjódźe:
  A. Ani w israelskim ludźe njejsym tajku wěru našoł!
  B. Ani w israelskim ludźe njejsym tajku pobožnosć našoł!
  C. Ani w israelskim ludźe njejsym tajku chorosć našoł!

Měrko Pohonč