14. přezlětna njedźela (Lk 10,1–12.17–20)

 1. Kak wjele wučomnikow pósła Jězus do městow a wsow?
  A. 12
  B. 72
  C. 42
 2. Što njesmědźa sej wučomnicy sobu wzać?
  A. móšnju
  B. nóž
  C. šnuptichl
 3. Kak postrowja wučomnicy, hdyž do domu zastupja?
  A. Budź chwaleny Jězus Chrystus!
  B. Pokoj tutomu domej!
  C. Witajće!
 4. Jězus rjekny: „Widźach … kaž błysk z njebja padać“ (Lk 10,18).
  A. hwězdu
  B. jandźela
  C. satana
 5. „[…] radujće so, zo …“ (Lk 10,20).
  A. sće wumóženi!
  B. sym z rowa stanył!
  C. su waše mjena w njebjesach zapisane!

Dr. Jens Buliš