21. přezlětna njedźela (Lk 13,22–30)

 1. Dokal pućowaše Jězus?
  A. do Nazareta
  B. do Jerusalema
  C. do Betlehema
 2. Kajke su wrota, kotrež wjedu do njebjes?
  A. wuske
  B. złote
  C. šěroko wotewrjene
 3. Kak wopisuje Jězus sudny dźeń?
  A. přirunujo z hospodarjom
  B. rěćo wo kóncu časow
  C. přirunujo ze žnjami
 4. Zwotkal přindu ći, kiž budu w kralestwje Božim kwasować?
  A. z Israela
  B. z Jerusalema
  C. wot ranja a wot wječora, wot połnocy a wot połdnja
 5. Štó budźe prěni?
  A. ći najspěšniši
  B. ći posledni
  C. ći najwušikniši

Tomaš Glawš