13. přezlětna njedźela (Lk 9,51–62)

 1. „Hdyž so přibližowachu dny jeho donjebjesspěća, předewza sej do … hić“ (9,51).
  A. Kafarnauma
  B. Nazareta
  C. Jerusalema
 2. „A pósła … před sobu“ (9,52a).
  A. wučomnikow
  B. pósłow
  C. japoštołow
 3. „Ći podachu so na puć a přińdźechu do … wsy […]“ (9,52b).
  A. samaritiskeje
  B. galilejskeje
  C. judejskeje
 4. „[…] zo bychu jemu … přihotowali“ (9,52c).
  A. wječer
  B. přenocowanje
  C. přebytk
 5. „Jako to jeho wučomnikaj … zhoništaj, rjeknyštaj: Knježe, chceš, zo bychmoj woheń z njebjes zawołałoj, kiž by jich zničił?“ (9,54).
  A. Jan a Jakub
  B. Jakub a Jan
  C. Pětr a Handrij

DJD