Njedźela Swjateje Trojicy (Jan 16,12–15)

 1. Čehodla nochcyše Jězus Chrystus japoštołow wjace wučić?
  A. dokelž njemóžachu woni hišće znjesć
  B. dokelž woni spjachu
  C. dokelž woni na njeho njesłuchachu
 2. Kajkeho Ducha slubješe Jězus Chrystus?
  A. Ducha pokoja
  B. Ducha wjesela
  C. Ducha prawdy
 3. Što měješe Duch Swjaty japoštowam zjewić?
  A. zańdźene wěcy
  B. přichodne wěcy
  C. přitomne wěcy
 4. Koho měješe Duch Swjaty wokrasnić?
  A. japoštołow
  B. Jězusa
  C. Boha Wótca
 5. Štó měješe japoštołam wšitko rjec?
  A. Duch Swjaty
  B. Jězus Chrystus
  C. Swjata Marija 

Wendelin Brězan