31. přezlětna njedźela (Lk 19,1–10)

 1. „Jězus přińdźe do … a dźěše přez město“ (19,1).
  A. Jericha
  B. Jerusalema
  C. Kafarnauma
 2. „A hlej, bě tu … z mjenom Cachej […]“ (19,2).
  A. pachoł
  B. młodźenc
  C. muž
 3. „[…] tón bě wyši … a bě bohaty“ (19,2).
  A. cłownik
  B. měšnik
  C. překupc
 4. „A rady by … wohladał, štó wón je […]“ (19,3).
  A. Messijasa
  B. Jězusa
  C. Jězusa z Nacareta
 5. „[…] ale njemóžeše přez …, dokelž bě małeje postawy“ (19,3).
  A. lud
  B. črjódu
  C. ludźi

DJD