17. přezlětna njedźela (Lk 11,1–13)

 1. Što chcychu wučomnicy wot Jězusa nawuknyć?
  A. po wodźe chodźić
  B. so modlić
  C. chorych wustrowjeć
 2. Čehodla prosy wěsty muž wot swojeho přećela wo połnocy wo chlěb?
  A. dokelž njemóžeše sam žadyn chlěb pjec
  B. dokelž je wšitko zjědł
  C. dokelž chcyše swojeho přećela, kotryž bě njejapce na wopyt dóšoł, pohosćić
 3. Z kajkeje přićiny stanje přećel a próstwu spjelni?
  A. dokelž je jeho přećel
  B. přesćěhowanja přećela dla
  C. dokelž njemóže dale spać
 4. „Přetož kóždy, kiž prosy, …“ (Lk 11,10).
  A. dóstanje
  B. nima
  C. budźe wusměšeny
 5. Što nan synej njeda, hdyž jeho tón wo rybu prosy?
  A. chlěb
  B. jehnjatko
  C. hada
 6. Što da Bóh tym, kiž jeho proša?
  A. Ducha Swjateho
  B. štož sebi wuproša
  C. městno na wěčnej hosćinje
 7. Kak mjenujemy dźensa modlitwu, kotruž Jězus wučomnikam nawući?
  A. Strowa sy, Marija
  B. Wěrywuznaće
  C. Wótčenaš

Birgit Weithaase