12. přezlětna njedźela (Lk 9,18–24)

 1. Za koho mějachu ludźo Jězusa?
  A. za krala
  B. za Jeremiasa
  C. za Jana Křćenika
 2. Za koho mějachu japoštoljo Jězusa?
  A. za noweho Mójzesa
  B. za jeneho z dawnych profetow
  C. za Božeho Messiasa
 3.  „Potom rjekny: … změje wjele ćerpjeć […]“ (Lk 9,22).
  A. Syn čłowjeka
  B. Boži Syn
  C. Syn Marije
 4.  „[…] a na … dźeń stanje z mortwych“ (Lk 9,22).
  A. šěsty
  B. druhi
  C. třeći
 5. Jězus rěčeše: „Chce-li štó za mnu hić, njech …“ (Lk 9,23).
  A. Kemši chodźi
  B. kóždy dźeń swój křiž na so wozmje
  C. dobro čini

S. Chrystamarija