32. přezlětna njedźela (Lk 20,27–38)

 1. Štó předpisa, zo ma so bratr ze swojej zwudowenej swakowej zmandźelić, jeli nima wona hišće dźěći?
  A. Abraham
  B. Mójzes
  C. Salomon
 2. Što njepřipóznawachu saducejojo?
  A. Zakoń
  B. Dekalog
  C. Zmortwychstanjenje
 3. Kelko mandźelskich měješe přez saducejow naspomnjena žona?
  A. 3
  B. 5
  C. 7
 4. Štó so nježeni ani so njewuda?
  A. bjezbóžni
  B. zemrěći
  C. kiž su hódni zmortwychstanjenja
 5. W kajkej podawiznje mjenuje Mójzes Jahwe z mjenom Boha Abrahama, Izaaka a Jakuba?
  A. w podawiznje wo štomje
  B. w podawiznje wo kerku
  C. w podawiznje wo lěsu

Birgit Weithaase