19. přezlětna njedźela (Lk 12,32–48)

 1. „Njeboj so, małe …, […]“ (12,32).
  A. stadleško
  B. stadło
  C. čłowjestwo
 2. „[…] přetož wašemu Wótcej je so zespodobało wam … dać“ (12,32).
  A. kralowstwo
  B. dospołne žiwjenje
  C. kralestwo
 3. „Předajće, štož maće, a dajće to jako …!“ (12,33a).
  A. jałmožnu
  B. dar
  C. darowanku
 4. „Sčińće sej …, kiž so njetorhaja, […]“ (12,33b).
  A. kapsy
  B. zaki
  C. měški
 5. „[…] hdźež so … njedostupi, hdźež ani mola nježerje!“ (12,33b).
  A. banda
  B. rubježnik
  C. cwólba

DJD