28. přezlětna njedźela (Lk 17,11–19)

 1. „Ducy do … dźěše Jězus mjez Samariju a Galileju“ (17,11).
  A. Jericha
  B. Betlehema
  C. Jerusalema
 2. „Před jednej wsu zetka … wusadnych muži […]“ (17,12).
  A. dźesać
  B. dźewjeć
  C. dwanaće
 3. „Jězuso, Mištrje …!“ (17,13b).
  A. pomhaj nam
  B. dočakaj nas
  C. smil so nad nami
 4. „Hdyž dźěchu, buchu …“ (17,14c).
  A. wuhojeni
  B. wumóženi
  C. wučisćeni
 5. „Jedyn z nich, jako pytny, zo je wuhojeny, …“ (17,15).
  A. wjesele spěwaše
  B. chwataše domoj
  C. wróći so a chwaleše wótře Boha
 6. „Padny jemu k nohomaj a dźakowaše so, a to bě …“ (17,16).
  A. Samaritan
  B. Romjan
  C. Grjek
 7. „A rjekny jemu: Stań a dźi! …“ (17,19).
  A. twoje hrěchi su wodate
  B. twoja nadźija je ći pomhała
  C. twoja wěra je će wustrowiła

Wendelin Brězan