29. přezlětna njedźela (Lk 18,1–8)

 1. „Wón praji jim tež přirunanje k tomu, zo je trěbne, stajnje … a njewustawać“ (18,1).
  A. so modlić
  B. so posćić
  C. so nadźijeć
 2. „Rjekny: W jednym měsće běše …“ (18,2ab).
  A. farizej
  B. pismawučeny
  C. sudnik
 3. „W tym měsće běše tež …, kotraž přichadźeše stajnje zaso k njemu […]“ (18,3a).
  A. žónska
  B. mać
  C. wudowa
 4. „Škituj mje před mojim …“ (18,3b).
  A. susodom
  B. přećiwnikom
  C. přesćěharjom
 5. „Ale nańdźe Syn čłowjeka, hdyž přińdźe, … na zemi?“ (18,8b).
  A. wěru
  B. křesćanow
  C. sprawnosć

Tomaš Glawš