18. přezlětna njedźela (Lk 12,13–21)

 1. Wo čo so bratraj wadźištaj?
  A. wo zamóženstwo
  B. wo herbstwo
  C. wo kubło
 2. „Jězus wotmołwi: Čłowječe, štó je mje postajił nad wamaj za … a rozdźělowarja?“ (Lk 12,14)
  A. sudnika
  B. wučerja
  C. cłownika
 3. Wo čo dyrbimy so starosćić?
  A. wo swoje kubła
  B. wo swoju swójbu
  C. wo swoju dušu
 4. „Ale Bóh jemu rjekny: …, hišće w tutej nocy požadam wot tebje twoju dušu“ (Lk 12,20ab)
  A. mudračko
  B. błazniko
  C. hłupako
 5. Před kim mamy być bohaći?
  A. před bratrom
  B. před kejžorom
  C. před Bohom

Maria Clausenowa