11. přezlětna njedźela (Lk 7,36–8,3)

 1. Wo čim zhoni w měsće znata hrěšnica?
  A. zo Jězus w kralowskim palasće wobjeduje
  B. zo Jězus w domje chudeho wobjeduje
  C. zo Jězus w farizejowym domje wobjeduje
 2. Kak přistupi hrěšnica wotzady k Jězusej?
  A. spěwajo a juskajo
  B. hórke sylzy płakajo
  C. cyle mjelčo a njenadpadnje
 3. Čeho bě hrěšnicy žel?
  A. zo njebu na hosćinu přeprošena
  B. zo njemóže so wšědnje najěsć
  C. zo je wjele zhrěšiła
 4. Kotry z dołžnikow budźe wěrićela bóle lubować?
  A. tón, kotremuž so pjećdźesać denarow spušći
  B. tón, kotremuž so pjeć stow denarow spušći
  C. wobaj dołžnikaj budźetaj wěrićela jenak lubować
 5. Čehodla je Jězus hrěšnicy wodał?
  A. dokelž je so do samoty podała
  B. dokelž je so z dobrymi skutkami hordźiła
  C. dokelž je wjele lubosće wopokazała

Hana Barčowa z Łusča